เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

 

ป้ายโครงการ

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป    

เข้าร่วม  “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนวิชาศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”     

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30น. ณ ห้องประชุมช่อตะแบก ชั้น 2 อาคารช่อตะแบก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  ดร.กฤษณ์  ขุนลึก  หัวหน้าศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป  080-421-5777

 

Share this: