Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาติดต่อด่วน

The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklac […]

Continue reading >

pen-and-calendar

ตารางเรียน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาการ […]

Continue reading >

เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

  ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป     เข้าร่วม […]

Continue reading >

meeting

เชิญประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

ด้วยงานบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  ได้กำหนดจัดประชุมหา […]

Continue reading >

10525812_833125983372528_5328666532139319225_n

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึ […]

Continue reading >

HP0K7MeX0c820141031140236-300x158

ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ภาคปกติ

ประกาศตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ภาคปกติ ตรวจสอบตารา […]

Continue reading >

xuLYQ4qQGwH20150527150920 (1)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบรับเพิ่มเติม)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึ […]

Continue reading >

กำหนดการกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2556

กำหนดการกู้ยืม กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2556

Continue reading >

HP0K7MeX0c820141031140236-300x158

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ภาคปกติ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ภาคปกติ (ใน และนอก […]

Continue reading >

AYrFhceZfmG20150525185607

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘

Continue reading >